Rakovčeva 6, 10000 Zagreb

tel: 01 2310 266
fax: 01 2311 120

ponedeljak, srijeda, petak: 7:30h - 15:30h
utorak, četvrtak: 11:00h - 19:00h

Upute za poslodavce i potrebni HZZO obrasci

 • Prije slanja radnika na preglede potrebno je sklopiti ugovor s našom ustanovom. Za to je potrebno ispuniti obrazac Zahtjev poslodavca za izbor/promjenu doktora specijaliste medicine rada
 • Radnici koji dolaze na pregled sa sobom trebaju donijeti: osobnu iskaznicu, zdravstvenu iskaznicu i potpisanu uputnicu za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti
 • Kod prethodnih pregleda prije zapošljavanja troškove snosi poslodavac. Sav iznos, međutim poslodavac može refundirati od HZZO-anakon što prijavi djelatnike na mirovinsko i zdravstveno osiguranje i izvrši uplatu prema medicini rada gdje je pregled obavljen. Svaki sljedeći pregled ide na teret HZZO-a.
  Za realizaciju istog potrebno je sklopiti ugovor sa Ustanovom za zdravstvenu skrb Euromedica koja je ugovorni subjekat HZZO-a.
 • Spec.med.rada naše Ustanove sudjelovat će u Odboru zaštite na radu Vaše trvrtke
[separator type=”double”] Usluge koje pružamo u okviru zaštite zdravlja radnika:
 • prethodni liječnički pregledi za zapošljavanje
 • prethodni liječnički pregledi za zapošljavanje za radna mjesta s posebnim uvjetima rada
 • periodički liječnički pregledi  za radna mjesta s posebnim uvjetima rada
 • liječnički pregled za rad u inozemstvu
 • liječnički pregled vida po pravilniku o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom
 • obuka radnika za pružanje prve pomoći za slučaj nesreće na radu
[separator type=”double”]
Poslodavcima se preporučuje da izrade Procjenu opasnosti za radna mjesta s posebnim uvjetima rada