Rakovčeva 6, 10000 Zagreb
tel: 01 2310 266
fax: 01 2311 120

ponedjeljak, srijeda, petak: 7:30h - 15:30h
utorak i četvrtak: 12:00h - 20:00h

Obavijesti

TESTIRANJA NA COVID-19

lokacija- ZAGREB, RAKOVČEVA 6

Narudžbe na broj tel:2310-266

ZABOK, Ulica Stjepana Radića 11

rad. vrijeme Zabok : pon-pet 16-19, sub -08-12

Narudžbe na broj mob:099 481 8182

 

Zbog organizacije posla u okviru preporučenih mjera, SVI PREGLEDI ODVIJAJU SE UZ PRETHODNU NAJAVU I REZERVACIJU TERMINA DOLASKA. Rezervaciju možete obaviti telefonom ili e-mailom.

 

PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK OD 7,30 DO 15, 30h.

UTORAK, ČETVRTAK OD 12 DO 20h.

 

 • Za rezervaciju termina za pohađanje tečajeva prve pomoći  NARUDŽBE isključivo na broj 0923939652, mail : euromedica25@gmail.com
 • Za vrijeme boravka u zdravstvenoj ustanovi obavezno je nošenje zaštitnih maski i pridržavanje mjera socijalnog distanciranja.
 • Uz svaki pregled je obavezna potvrda od obiteljskog liječnika o zdravstvenom stanju, na kojoj će pisati i da osoba nije pod mjerom samoizolacije.
 • Na ulazu je osiguran dezinficijens za ruke, molimo vas da ga koristite.

 

Učinimo naš boravak u zdravstvenoj ustanovi što sigurnijim za sve.

Liječnički pregledi za zaštitare i čuvare

Utvrđivanje opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara obavezno je prema Zakonu o privatnoj zaštiti, a posebnim pravilnikom definiran je način utvrđivanja tih sposobnosti.

Kod ovih pregleda utvrđuje se opće zdravstveno i psihofizičko stanje kandidata. Liječnički pregled za čuvare i liječnički pregled za zaštitare razlikuju se u opsegu. Uz pregled specijaliste medicine rada, pretrage uključuju i spirometriju, EKG, okulistički pregled, audiogram, laboratorijske pretrage, neuropsihijatrijski pregled, te psihologijsku obradu.

 
 • Kandidati za čuvara dužni su učiniti prethodni zdravstveni pregled, a svakih pet godina ponovni periodički zdravstveni pregled. Rok za obavljanje periodičkog zdravstvenog pregleda počinje teći od datuma naznačenog na posljednjem uvjerenju isprave o sposobnosti koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova, odnosno specijalistička ordinacija za medicinu rada. Čuvari moraju učiniti izvanredni zdravstveni pregled i prije isteka roka po zahtjevu:

  • nadležnoga rukovoditelja u ovlaštenoj pravnoj osobi
  • inspektora Ministarstva unutarnjih poslova
  • nadležnoga liječnika primarne zdravstvene zaštite i
  • čuvara osobno
  Sa sobom ponijeti
  • Osobnu iskaznicu
  • Potvrdu od obiteljskog liječnika od čega bolujete ili ste bolovali u 2014 obavezno
  • Doći na tašte
 • Zaštitari obavljaju redovite (prethodni i periodički) i izvanredan zdravstveni pregled. Prethodni se pregled obavlja prije zaposlenja na mjesto zaštitara u privatnoj zaštiti. Zaštitari su obvezni obaviti periodični pregled svake tri godine, a izvanredni zdravstveni pregled po zahtjevu:

  • nadležnoga rukovoditelja u ovlaštenoj pravnoj osobi
  • inspektora Ministarstva unutarnjih poslova
  • nadležnoga liječnika primarne zdravstvene zaštite i
  • zaštitara osobno
  Zaštitar koji odbije pristupiti prethodnom ili periodičkom zdravstvenom pregledu ili ga ne dovrši bez valjanoga razloga u roku od 15 dana od početka pregleda, proglašava se nesposobnim za obavljanje poslova zaštitara.
  Sa sobom ponijeti
  • Osobnu iskaznicu
  • Potvrdu od obiteljskog liječnika od čega bolujete ili ste bolovali u 2014 obavezno
  • Doći na tašte