Rakovčeva 6, 10000 Zagreb

tel: 01 2310 266
fax: 01 2311 120

ponedeljak, srijeda, petak: 7:30h - 15:30h
utorak, četvrtak: 11:00h - 19:00h

Kontakt

Ustanova za zdravstvenu skrb za medicinu rada i ginekologiju Euromedica


Adresa Pojedinosti o tvrtki
Zdravstvena ustanova EuroMedica Zdravstvena ustanova
Rakovčeva 6 registrirana pri Trgovačkom sudu u Zagrebu
HR-10000 Zagreb OIB: 59734608794

Telefon Email 
00-385-(0)1-2310-266 euromedica@euromedica.hr
Fax
+385-(0)1-2311-120