Rakovčeva 6, 10000 Zagreb
tel: 01 2310 266
fax: 01 2311 120

ponedjeljak, srijeda, petak: 7:30h - 15:30h
utorak i četvrtak: 12:00h - 20:00h

Obavijesti

TESTIRANJA NA COVID-19

lokacija- ZAGREB, RAKOVČEVA 6

Narudžbe na broj tel:2310-266

ZABOK, Ulica Stjepana Radića 11

rad. vrijeme Zabok : pon-pet 16-19, sub -08-12

Narudžbe na broj mob:099 481 8182

 

Zbog organizacije posla u okviru preporučenih mjera, SVI PREGLEDI ODVIJAJU SE UZ PRETHODNU NAJAVU I REZERVACIJU TERMINA DOLASKA. Rezervaciju možete obaviti telefonom ili e-mailom.

 

PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK OD 7,30 DO 15, 30h.

UTORAK, ČETVRTAK OD 12 DO 20h.

 

  • Za rezervaciju termina za pohađanje tečajeva prve pomoći  NARUDŽBE isključivo na broj 0923939652, mail : euromedica25@gmail.com
  • Za vrijeme boravka u zdravstvenoj ustanovi obavezno je nošenje zaštitnih maski i pridržavanje mjera socijalnog distanciranja.
  • Uz svaki pregled je obavezna potvrda od obiteljskog liječnika o zdravstvenom stanju, na kojoj će pisati i da osoba nije pod mjerom samoizolacije.
  • Na ulazu je osiguran dezinficijens za ruke, molimo vas da ga koristite.

 

Učinimo naš boravak u zdravstvenoj ustanovi što sigurnijim za sve.

Koji su poslovi utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada?

Poslovi s posebnim uvjetima rada su:
Zanimanje Dodatne informacije
rukovanje i upravljanje strojevima i uređajima na mehanizirani pogon na kojima se ne može primijeniti zaštita od mehaničkih opasnosti
rukovanje i upravljanje samohodnim strojevima na mehanizirani pogon (kombajni, grejderi, utovarivači, bageri, buldožeri, strojevi za sabijanje tla i dr.)
rukovanje uređajima na postrojenjima za dobivanje i preradu sirove nafte i plina
rukovanje kotlovskim postrojenjima, kompresorskim stanicama i drugim energetskim postrojenjima, stanicama i posudama s komprimiranim plinovima
upravljanje dizalicama na mehanizirani pogon
poslovi signalista (vezivanje tereta, davanje upozorenja pri radu s dizalicama, usmjeravanje prometa, davanje upozorenja na opasnosti i dr.)
rukovanje uređajima na postrojenjima za uskladištenje i preradu lakozapaljivih i eksplozivnih tekućina i plinova
ronilački poslovi
rukovanje uređajima za opskrbu zrakom radnika u rudnicima, kesonima i pri obavljanju ronilačkih poslova
montaža, održavanje i ispitivanje električnih instalacija, uređaja i postrojenja napona iznad 250V i napona 220V s posebnim zahtjevima
podizanje skela i postavljanje oplata i ograda pri izvođenju građevinskih radova
izrada eksploziva i rukovanje eksplozivom
punjenje i paljenje mina
poslovi vatrogasaca
čuvanje ljudi i imovine vatrenim oružjem
poslovi koji u toku pretežnog dijela punog radnog vremena zahtijevaju teško fizičko naprezanje (manipulacija teretom težim od 25 kg za muškarce ili 15 kg za žene) i poslovi koji se obavljaju u nefiziološkom ili prisilnom položaju tijela
poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 m, ako se primjenom osnovnih pravila zaštite na radu ne može spriječiti povećana opasnost od pada radnika s mjesta rada
poslovi kod kojih je radnik u toku pretežnog dijela punog radnog vremena izložen fizikalnim ili kemijskim štetnostima i to: nepovoljnoj mikroklimi, buci, vibracijama i potresanjima, povišenom atmosferskom tlaku, ionizacijskom zračenju, neionizacijskom zračenju, nefibrogenim prašinama, fibrogenim prašinama, organskim prašinama, parama, dimovima ili prašinama olova, tetraetil olova, žive, kroma, nikla, mangana, kadmija, vanadija, selena, platine, urana, tvrdog metala, berilija, arsena, fosfora, kiselinama ili lužinama, plinovitim nadražljivcima, fluoru, ugljičnom monoksidu, cijanovodiku, ugljičnom disulfidu, glikolima, parama nafte i derivata nafte, halogenim derivatima ugljikovodika, vinilklorid monomeru, benzenu i homolozima. nitro i amino derivatima benzena, umjetnim smolama i plastičnim masama, organofosfornim, karbamatnim i drugim pesticidima, umjetnim gnojivima i biološkim agensima
poslovi koji su određeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada važećim odredbama posebnih propisa (kao npr. određeni poslovi u željezničkom, zračnom i cestovnom prometu, zdravstvu, šumarstvu, građevinarstvu, industriji itd.)